دل خوش

امروز از صبح این شعر حسین پناهی(روحش شاد باشه) تو مخمه!!!از بس زیر لب زمزمش کردم خودم خسته شدم. به فکرم رسید بنویسمش شاید ولم کنه:


جا مانده است چیزی جایی
که هیچ گاه دیگر
هیچ چیز
جایش را پر نخواهد کرد
نه موهای سیاه
نه دندانهای سپید
 
 
آخیش.....راحت شدم!

 

/ 0 نظر / 3 بازدید